دوشنبه, جولای 26, 2021
Home+برهوت ساختن کابل | عبدالرووف لیوال

برهوت ساختن کابل | عبدالرووف لیوال

مطابق ارشادات دینی ما براهوت(قعرجهنم) راگویند، درین روزها ارواح خبیثه میخواهند چون سالهای 1362و1363 کابل رابه  برهوت روی زمین مبدل سازند.

برهوت روی زمین جهت گرفتن انتباه وعبرت مسلمانان گمراه در کجا قرار دارد؟

در شرق کشور یمن دردشت وسیع سوزان، حفره یا سوراخ بزرگ قراردارد که بنام {چاه جهنم} یاد میگردد، این چاه بزرگ وعمیق از میلیونها سال به اینطرف معجزه ی اسرار آمیزبوده وتاکنون کسی موفق نه شده به عمق آن برود ، زیرا بوی نهایت متعفن ، تاریکی فوق العاده ی داخل حفره وناتوانی انسان درداخل شدن بیش از60 متر، امکان آنرا محتمل میسازد که انسانرا شدیداٌ مسموم سازدو نبود آکسیجن، پژواک (فیش،فیش) وحشت زاانسانرا به سرنوشت جهنمیان مبتلا سازد.

ساکنین محل معتقد اندکه این چاه برهوت روی زمین است واگر انسان درآن داخل شود ،بدون سرنوشت معدوم خواهد شد.

کوشش تحقیقاتی (درون) وسیله ی بدون سرنشین AFPهم درین تحقیقات به شکست مواجه شد ،زیرا تاریکی فوق العاده ی زیاد، عدم آکسیجن وپژواک متوحش وگازدار، “درون” را آسیب زد ، اسرار آمیز بودن معجزه ای این براهوت ، مسلمان را به تفکر خلقت تنبیهی خداوند (ج) جهت گرفتن عبرت به تحکیم عقیده منجر میسازد، ولی با وجود این همه موانع وسعت حفره حدود صد فُت وعمق آن 330فُت تخمین زده شد ، بعضی پژوهش ها عمق آنرادرحدود 820فُت سنجیده است.

ولی هیچ انسانی قادر نشده تا بستر اصلی این چاه راپیدا نماید حتی درحین فلمبرداری درون AFPازین چاه معجزه آسا لنز کمره مستقیماٌ در تاریکی عمیق فرورفت، جز پرده ی سیاه چیزی بدست نیاورد وقادر به اندازه گیری فُت وارآن هم نشد.

در فرهنگ شفاهی یمنی ها از قدیم الایام این چاه بنام (زندان وسرپناه ارواح بابوی متعفن ،غیر تحمل وزهری ، آزاردهنده چون بوی تخم گندیده) یاد میشود، به قدرت خداوند نور آفتاب هیچگاه به این جاه مستقیم نمی تابد.

جای تعجب اینست که بااین هم پرنده های مختلف بالای دهن این چاه درحال پرواز اندوطوفان (ترنادو)وباران سیلابی هم ازین حفره کنار میرود.

ساکنان نزدیک محل هیچگاه در مورد آن حرف نمیزنند (حرف زدن درمورد این چاه را منحوث و نکبت بار میدانند) طوریکه درینروزها جهانیان سخن گفتن درمورد کابل را نکبتبار تلقی میدارند.

ماخذ ها : AFP ، Accuweather و سایت Yahoo

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

ادب