پر خپلو ماشومانو رحم وکړئ

عبدالمنان توحیدیار ماشوم تر ټولو زیات مینې او شفقت ته اړتیا لري او هر هغه ماشوم چې له ډيرې مینې برخمن وي، د نورو په نسبت هوښیار او ذهین وي. … نور