ماشومانو د نظافت ساتلو روزنه

لیکنه: محمدشفیق شرفزی د کم عمره ماشومانو ذهنونه تل د یو نه یوشي زده کړې لپاره تیار وي، نو والدېنو ته پکار ده، چې دوی کله غواړي د یو څه … نور