څه آسان دي؟

لیکواله: و.ا. اوسیوا ژباړونکی: ګل جان صابر دری هلکان ځنګل ته ولاړل. په ځنګل کې مرخېړي، توت او الوتونکي وو. هلکان وګرزېدل او پوه نه شول چې ورځ څرنګه تېره … نور