درې ملګري

لیکواله: ولانتینا اوسیوا ژباړونکی: ګل جان صابر ویتیا خپل سباناری ورک کړ. د لویې تفرېح په وخت کې ټولو کوچنیانو سباناری خوړ خو ویتیا یوې خوا ته ولاړ و. کولیا … نور

یوه سپین سرې ده

لیکواله: ولانتینا اوسیوا ژباړونکی: ګل جان صابر په کوڅه کې یو هلک او یوه نجلۍ روان وو. د دوی تر مخ یوه سپین سرې ښځه روانه وه. لاره ډېره ښوینده … نور