زما هېواد

لیکوال: میخیایل پرېشوین ژباړونکی: ګل جان صابر زما مور هره ورځ سهار وختي تر لمر ختو د مخه را پورته کېږي. یوه ورځ زه هم سهار وختي را پورته شوم … نور