بادرنګ / لیکوال: نیکولای نوسوف

ژباړونکی: ګل جان صابر یوه ورځ پاولیک او کوتکا( د هلکانو نومونه دي) سره ملګری شول او دواړه د سیند لوري ته د کبانو د نیولو له پاره ولاړل. په … نور