نجلۍ له نانځکې سره

لیکواله: و.ا. اوسیوا ژباړونکی: ګل جان صابر   یورا(د کوچني هلک نوم دی) ښاري موټر ته وخوت او د کوچنیانو په ځای کې کېناست. په یورا پسې یو افسر موټر … نور