تر لومړي باران پورې

لیکواله: و. ا. اوسیوا ژباړونکی: ګل جان صابر تانیا او ماشا ډېرې ښې ملګرې وې، تل به وړکتون ته یو ځای سره تللې. کله به ماشا په تانیا پسې ورتلله … نور