کوچنیان په ځنګل کې

لیکوال: کنستانتین اوشینسکي ژباړونکی: ګل جان صابر دوه کوچنیان، خور او ورور ښوونځي ته روان وو. هغوی باید د یوه ښکلي ځنګل څنګ ته چې ښه سیوری پکې و تېر … نور