په پنځو دقیقو کی د ماشوم د ټوخي علاج

نبي حبیبی کاناډا

 محمد سخت ټوخیده. دلته په غرب کی ډاکتران د څلور کلن نه کم ماشوم ته د ټوخی دوا نه تجویز کوی. البته په دې عقیده دي چی د ماشوم ایمیون یا دفاعي سیستم باید خپله دفاع وکړی. خو باید ګرم یی وساتئ او داسی شیان ورنه کړئ چئ د ټوخي د لا زیاتیدو سبب شي. خو ماشومان څوک کنټرولی شی؟ کله به خبر هم نه یې دوی به ایس کریم خولئ ته نیولی وي.

بیرته راځم د محمد توخی ته. شپه وه او ټوخی خوب ته نه پریښوده. په انټرنیټ می د نورو میندو او پلرونو تجارب ولوستل. یو جالب او عاجله روش چا لیکلی وو او ما هغه په محمد تجربه کړ. ریښتیا هم ټوخی یی په ۵ دقیقو کی تر سهاره ورک شو.

لکه څرنګه چی هوا سړه ده او ماشومان به ټوخی کله کله په عذابوی نو له لاندی تجویز نه کار واخلئ.

د ماشومانو د سینی ویکس به واخلئ د ماشوم پوندې او د پښو تلې ورباندی غوړې کړئ. بیا جرابی ورپښو کړئ.

انشاءالله چی ټوخی به یی زر تر زره ودریږی او ماشوم به خوب ته پریږدی.

 البته  غټان هم که ټوخی لري دا کار ازمویلی شی.