د ماشونانو د جګړې په اړه څو ټکي

نعیمه غني|| د ماشومانو د جګړې د پای ته رسولو تر ټولو ښه لار د هغوی بیلول دی. وروسته له دې چې هغوی مو یو له بل څخه بیل کړل، … Continue reading د ماشونانو د جګړې په اړه څو ټکي