ټول ګنهکار یی

د اینګوشتیا د خلکو کیسه

د ګل جان صابر ژباړه

 

په یوه کلي کې یو شریر سړی اوسېده چې وژنې او غلاوې یې کولې، په ناحقه یې سوګندونه یادول او نور ناوړه کارونه یې سر ته رسول.

یوه ورځ د کلي په میدان کې خلک د کومې مسلې د حل په موخه را ټول شوي وو. په همدې وخت کې د آسمان څخه ملائیکه جبرائیل را کوزه شوه او کلیوالو ته یې وویل:

– ستاسو په کلي کې یو ډېر شریر سړی په آرامي شپې او ورځې تېروي. زه رالېږل شوې یم تر څو تاسو ته خبر در کړم چې ستاسو کلی د همدې شریر د اوسېدو له امله په راتلونکو څو ورځو کې له منځه ځي.

خلکو له دې خبرې سره مخالفت وکړ او ویې ویل:

– ولې داسې وشي! د یوه شریر له امله ټول بېګناه خلک له منځه ځي. موږ څه ګناه کړې ده؟

– ستاسو ګناه له دې شرير سره یو شان ده. ستاسو ګناه دا ده چې هغه له کلي څخه نه شړی بلکه مرسته ورسره کوی.

کلیوالو په همدې ځای کې پرېکړه وکړه، شریر سړی یې ښه ډېر وډباوه او لیرې دښتې ته یې وشړلو.